Održana dvadesetpeta sjednica Upravnog odbora AKAZ-a

11.03.21

Dana 26.02.2021. godine, Upravni odbor Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ), održao je svoju XXV (dvadesetpetu) redovnu sjednicu.

Na ovoj sjednici donesene su odluke o izdavanju rješenja o certifikaciji za apoteke PZU Apoteka ¨Mr.ph. Aida Alagić¨ Cazin, PZU Apoteka ¨EUROPHARM¨Bihać, PA Apoteka ¨Kovačević¨ BIHAĆ i PZU Apoteka „HA-PHARM“ Tuzla.

Također, nakon prijave novih kandidata, te godišnjeg ažuriranja znanja iz oblasti sigurnosti i kvaliteta na ovogodšnjim on-line Danima kvaliteta u zdravstvu, usvojena je dopuna ažuriranog Popisa ovlaštenih ocjenjivača vanjske provjere kvaliteta i standarda sigurnosti (Prilog: Popis u PDF)

Konačno, uzimajući u obzir važnost obnovljene certifikacije, izmjenama i dopunama Pravilnika o certifikaciji i akreditaciji zdravstvenih ustanova, propisano je da će se prva certifikacija izdavati sa naznakom roka koji ne može biti duži od dvije godine, a svaka naredna koja se obnavlja (re-certifikacija) će se izdavati sa naznakom roka koji ne može biti duži od četiri godine, pod uslovom da se zdravstvena ustanova prijavi za obnovu certifikaciju u roku od tri mjeseca prije isteka certifikata.

Stoga pozivamo zdravstvene ustanove koje se nisu prijavile za certifikaciju da se prijave za obnovu certifikacije sa rokom trajanja ne dužim od četiri godine, za što imaju dodatni rok od 30 dana od stupanja na snagu izmjena i dopuna ovog Pravilnika, dostupnog na http://www.akaz.ba/pravilnici.

Saradnja i partnerstva