Edukacija i obuka

Održana edukacija za facilitatore zdravstvenih ustanova

27.11.20

U petak, 27.11.2020. godine, održana je edukacija za facilitatore kvaliteta Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu, uz pridržavanje neophodnih epidemioloških mjera. Ovoj radionici prisustvovalo je 16 učesnika edukacije iz 12 zdravstvenih ustanova iz cijele Federacije BiH.

Imajući u vidu da je glavna uloga AKAZ-ovog facilitatora da olakša i stručno pomogne zdravstvenu ustanovu pri uvođenju standarda, odnosno sistema poboljšanja kvaliteta i sigurnosti, u procesima poboljšanja kvaliteta i u pripremi ustanove za certifikaciju/akreditaciju, koristeći za to AKAZ-ove certifikacijske i akreditacijske standarde i drugu tehničku dokumentaciju, prisutni su detaljno upoznati o programu facilitacije, teoriji facilitacije, zadacima i obavezama facilitatora. Uz to, ovom prilikom bilo je govora i o izvještavanju facilitatora, primjerima iz prakse i aktivnostima ustanove u procesu facilitacije, što je polaznicima iznio doc.dr.sci. Halid Mahmutbegović, dugogodišnji saradnik i uspješni facilitator Agencije.

Nakon obavljenih predavanja AKAZ je postao bogatiji za još 16 novih facilitatora kvaliteta, koji će biti uključeni u aktivnosti pripreme zdravstvenih ustanova za certifikaciju/akreditaciju širom Federacije BiH.

Saradnja i partnerstva