Edukacija i obuka

Održana obuka 17. i 18. 11. za ovlaštene ocjenjivače vanjske provjere kvaliteta

Učesnici obuke 19.11.21

Nakon prethodno upućenog poziva kandidatima za prijavu na obuku, a u sklopu redovnog programa ovogodišnjih edukacijskih aktivnosti, Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) je uspješno provela dvodnevnu naprednu obuku za ovlaštene ocjenjivače vanjske provjere kvaliteta.

Predmetna obuka se održavala u hotelu „Hollywod“ na Ilidži, za 36 polaznika, u srijedu i četvrtak, 17. i 18.11.2021. godine, uz pridržavanje svih uvjeta epidemioloških sigurnosnih mjera te uz primjenu adekvatnih tehničkih i tehnoloških rješenja prilagođenih trenutačnom stanju.

Program obuke je sadržavao sljedeće cjeline: Osnove informacije o programu obuke za vanjske ocjenjivače; Vanjska ocjena zdravstvenih ustanova; O standardima; Vanjski ocjenjivači (uloge, zadaci, sposobnosti i procedura za selekciju, načela pregleda); Formulari za vanjski pregled; Proces i tehnike vanjskog pregleda; Vanjska ocjena: intervjui, posmatranje, pregled; Usmeno i pismeno izvještavanje; Test; i Prezentacija rezultata testa sa diskusijom.

Na obuci su u svojstvu predavača i facilitatora učestvovali g.-đa Melka Mercvajler, zatim g. mr.sci.med dr Enis Hasanović, g. dr.sci.med. Enes Šačić i g.-đa foc. Dr. Vera Kerleta, koji su prvi dan vodili obuku a drugi, facilitirali vježbe, i praktični rad simulacije - kako pripreme za vanjsku ocjenu pregledom samoocjene ustanove, tako i same vanjske ocjene, traženja dokaza te intervjua u kojima su polaznici imali uloge ispitivača, ispitanika, voditelja zapisnika i izvještača.

Napomenimo još jednom da se Obuka za ovlaštene ocjenjivače kvaliteta održava svake godine usljed potrebe stalnog obnavljanja i ažuriranja Liste vanjskih ocjenjivača. Stoga, nakon provedene obuke, uslijedi testiranje učesnika edukacije na osnovu čega se polaznici kvalificiraju za uvrštavanje na Listu.

Saradnja i partnerstva