Edukacija i obuke

Održana obuka za ovlaštene ocjenjivače vanjske provjere kvaliteta

05.11.20

Nakon prethodno upućenog poziva kandidatima za prijavu na obuku, a u sklopu redovnog programa ovogodišnjih edukacijskih aktivnosti, Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) je uspješno provela dvodnevni tečaj napredne Obuke za ovlaštene ocjenjivače vanjske provjere kvaliteta (vanjske ocjenjivače).

Po primitku prijava za 30 polaznika, u srijedu i četvrtak, 28. i 29.10.2020. godine, predmetna obuka se održavala u hotelu „Hollywod“ na Ilidži, uz pridržavanje svih uvjeta epidemioloških sigurnosnih mjera te uz primjenu adekvatnih tehničkih i tehnoloških rješenja prilagođenih trenutačnom stanju.

Program obuke je sadržavao sljedeće cjeline: Osnove informacije o programu obuke za vanjske ocjenjivače; Vanjska ocjena zdravstvenih ustanova; O standardima; Vanjski ocjenjivači (uloge, zadaci, sposobnosti i procedura za selekciju, načela pregleda); Formulari za vanjski pregled; Proces i tehnike vanjskog pregleda; Vanjska ocjena: intervjui, posmatranje, pregled; Usmeno i pismeno izvještavanje; Test; i Prezentacija rezultata testa sa diskusijom.

Na obuci su u svojstvu predavača i facilitatora učestvovali g.-đa Melka Mercvajler, zatim g. Mr.sci.med dr Enis Hasanović, g. Dr.sci.med. Enes Šačić, g.-đa Vildana Drljević mr.ph. i g.-đa Doc. Dr. Vera Kerleta, koji su prvi dan vodili obuku a drugi, facilitirali vježbe, i praktični rad simulacije - kako pripreme za vanjsku ocjenu pregledom samoocjene ustanove, tako i same vanjske ocjene, traženja dokaza te intervjua u kojima su polaznici imali uloge ispitivača, ispitanika, voditelja zapisnika i izvještača.

Napomenimo još jednom da se Obuka za ovlaštene ocjenjivače kvaliteta održava svake godine usljed potrebe stalnog obnavljanja i ažuriranja Liste vanjskih ocjenjivača. Stoga, nakon provedene obuke, uslijedi testiranje učesnika edukacije na osnovu čega se polaznici kvalificiraju za uvrštavanje na Listu.

Uz čestitke svim polaznicima koji su postigli odličan uspjeh, naglašavamo da je obavljena obuka i uspješno testiranje osnov za ispunjenje uslova za upis na Listu ovlaštenih ocjenjivača vanjske ocjene kvaliteta te pozivamo sve kandidate da što skorije dostave neophodne dokumente za izvršenje upisa na pomenutu Listu.

Također napominjemo svim zainteresiranim da je uskoro planirana i druga napredna obuka, za facilitatore, o čemu će kandidati biti blagovremeno obaviješteni.

Saradnja i partnerstva