Održana tridesetpeta redovna sjednica Upravnog odbora AKAZ-a

28.12.21

Upravni odbor Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ),  održao je 28.12., u prostorijama agencije svoju XXXV(tridesetpetu) redovnu sjednicu na kojoj je razmatran dnevni red od sedam tačaka.

Nakon usvajanja zapisnika sa XXXI redovne sjednice, direktor AKAZ-a, g. Adnan Bilić, mr.iur., mr.jed.zdrav., podnio Izještaj o realizaciji odluka i zaključaka sa iste, te informirao UV o provedenim aktivnostima direktora u prethodnom periodu čime su iscrpljene prve četiri tačke dnevnog reda.

U nastavku sjednice razmatrani su prijedlozi o donošenju Rješenja o certifikaciji za zdravstvene ustanova koje su uspješno okončale postupak verifikacije stanja sigurnosti i kvaliteta.

Tako, u okviru narednih tačaka dnevnog reda, Upravno vijeće je donijelo Rješenje o certifikaciji  za sljedeće privatne zdravstvene ustanove: Apoteka Vita; JU “Internacionalna ljekarna/apoteka“ Vitez; PA APOTEKA GALENA; PZU Apoteka „AL HANA“; PZU APOTEKA „IBO &Co“ Sarajevo; PZU Apoteka Vedypharm Sarajevo; i PZU EUROFARM EDAL Tuzla.

Također su donesena i Rješenja o certifikaciji za timove porodične/obiteljske medicine: Ordinacija TPM „Djedović“; i Ordinacija TPM „Jahić“.

Tridesetpeta sjednica Upravnog vijeća, ujedno i posljednja u ovoj kalendarskoj godini, okončana je uz prethodno razmatranje i usvajanje i drugih  redovnih izvještaja o internim pitanjima poslovanja agencije i konstatacijama o radu u proteklom periodu.

Saradnja i partnerstva