Obuka za koordinatore

Održani moduli 12. i 13. Obuke za koordinatore kvaliteta zdravstvenih ustanova

Predavač: Salih Slijepčević, uposlenik Sektora za poslove organizacije i poboljšanja kvaliteta u UKC Tuzla. 23.05.22

Modul 12 “Upravljanja rizikom” i “incidentne situacija” koje je održao je Salih Slijepčević, uposlenik Sektora za poslove organizacije i poboljšanja kvaliteta u UKC Tuzla.

U okviru predavanja “Upravljanja rizikom”učesnici su imali priliku steći uvid u principe upravljanje rizikom, kao i njihovu primjenljivost u izgradnji sistema kvaliteta, upravljanja rizikom vezane za standarde zdravstvenih ustanova i primjere o potencijalnoj uštedi sredstava davalaca zdravstvenih usluga (cost benefit) do koje može doći primjenom principa upravljanja rizikom u cijeloj organizaciji. Predavanje o incidentinim situacijama je ukazalo na uticaj prevencije incidentnih situacija na resurse i pacijente, zatim, razjasnilo razlike između medicinskih grešaka i incidentnih situacija i dalje upoznati se sa vrstama incidentnih situacija i postupkom prijave, analize i izvještavanja.

Slijedeći modul 13 „Odnos zdravstveni radnik – pacijent“, predavač dr. sc. Amina Šeta, PZU Poliklinika Eurofarm.

Tokom ovog predavanja bilo je riječi o strategiji komuniciranja, pristupu razgovoru sa pacijentom, barijerama u komunikaciji, djelove razgovora sa pacijentima, i komunikaciji sa posebnim osvrtom na moguće situacije na odjelima zdravstvene ustanove.

„Adekvatna komunikacija od strane ljekara treba biti: pravovremena, jasna, potpuna, saosjećajna i fokusirana na stanje pacijenta, prognozu i liječenje“, potcrtala je koncem predavanja dr. Šeta.

Svi održani moduli su dostupni na Youtube kanalu Agencije ili putem stranice: "On-line edukacija za koordinatore kvaliteta / članove Komisije i druge zdravstvene profesionalce"

 

Saradnja i partnerstva