Edukacija i obuka

Održani moduli klinička revizija i klinički putevi

Sa predavanja, prof. dr. Zaim Jatić.
Prof. dr. Zaim Jatić
27.04.22

Dana 21.04.2022. održani moduli 6 i 7. Klinička revizija i  klinički putevi, u svrhu edukacije koordinatora kvaliteta u zdravstvenm ustanovama. 

Predavač modula  je bio prof. dr. Zaim Jatić,  gdje je govorio o kliničkoj reviziji kao načinu formalne evaluacije zdravstvene zaštite, a s tim u vezi, i kao procesu unapređenje kvaliteta. Nadalje, pojašnjena je i obaveza uvođenja kliničke revizije u kliničku praksu i o uzorku za reviziju, i komponentama kliničke revizije. Zatim je detaljno objašnjeno i prezentirano šta je to klinički put, kao precizna zbirka podataka o bolesniku i njegovom liječenju. Kako se popunjava dokument, klinički put u prijemnoj ambulanti i kako se dalje prati svako kretanje pacijenta. Također, prezentiran je i cilj kliničkog puta kao izbor najbolje kliničke prakse, stimulisanje timskog rada u cilju kompletne obrade pacijenta.

Svi održani moduli su dostupni na Youtube kanalu Agencije ili putem stranice: "On-line edukacija za koordinatore kvaliteta / članove Komisije i druge zdravstvene profesionalce"vidjeti odjeljak ne propustite, gdje se nalaze i druge online edukacije.

Saradnja i partnerstva