Edukacija za koordinatore

Održani moduli: Vještina komuniciranja i timski rad

Učesnici  edukacije 07.07.21

Dana 01.07.2021., održana dva modula u sklopu edukacije koordinatora za kvalitet zdravstvenih ustanova. Predavači su bili dr. sci med. Amina Šeta i mr.sci. Nera Kravić Prelić.

Ovom prilikom učesnici su bili upoznati sa značajem dobre komunikacije i informacije koje su neophodne za proces pregleda u programu akreditacije/certifikacije i imaju za cilj objašnjenje pitanja koja mogu proizići tokom procesa i poticanje napretka vezano za ispunjenje standarda.

Edukativni modul je u osnovama komunikacije, s posebnim osvrtom na komunikacije u zdravstvu, verbalne, neverbalne i vizuelne komunikacije, zatim, osnovnim aspektima komunikacijskih problema, specifičnim greškama, konfliktima, vrstama konflikata u radnoj sredini, komunikacije sa drugim zdravstvenim ustanovama, sa upravljačkim timovima. Posebna pažnja je posvećena komunikaciji koordinatora kvaliteta sa svojim radnim kolegama, projektnim timom i menadžmentom ustanove u procesu uspostavljanja sistema sigurnosti i kvaliteta.

Drugi modul je bio pod nazivom „Timski rad“, a sadržavao je: definiciju tima, razlika između tima, grupe i skupine, potreba za timskim radom, efektivan timski rad, vrste timova, (stalni, ad hoc, privremeni), faze u izgradnji i razvoju tima, formiranje, prilagođavanje, turbuliranje, konlikti u timovima, međusobna ovisnost pojedinaca upravljanje timom, odnosi i saradnja unutar tima, oblici timskog i rada.

Svi održani moduli su dostupni na Youtube kanalu Agencije ili putem stranice: "On-line edukacija za koordinatore kvaliteta / članove Komisije i druge zdravstvene profesionalce"vidjeti odjeljak ne propustite, gdje se nalaze i druge online edukacije.

 

Saradnja i partnerstva