AKAZ na terenu:

Okončana edukacija u Domu zdravlja Bosanski Petrovac i dogovoren početak postupka certifikacije timova porodične medicine u Domu zdravlja Sanski Most

02.10.19

Dom zdravlja Bosanski Petrovac usjpešno je okončao edukaciju zaposlenika i uključenih medicinskih radnika u postupak certifikacije timova porodične medicine trećim dolaskom predstavnika AKAZ-a g.-đe Melke Mercvajler i Dr.sci.med. Enesa Šačića.

Kako smo ranije izvještavali ovaj dom zdravlja se uključio u postupak certifikacije kako bi ispoštovao zakonsku obavezu i, istovremeno, podigao sistem sigurnosti i kvaliteta usluga koje pružaju korisnicima zdravstvene zaštite u Bosanskom Petrovcu.

Putovanje na pomenutu destinaciju, bilo je prilika za posjetu i Domu zdravlja Sanski Most i razgovor sa direktoricom dr Sandom Čekić sa kojom je također dogovoren početak postupka certifikacije timova porodične medicine.

Mercvajler: „Raduje činjenica da nas u AKAZ-u sve više kontaktiraju voditelji zdravstvenih ustanova iz cijele Federacije BiH sa upitom za certificiranje svojih timova porodične medicine. Iako se radi o zakonskoj obavezi, još donedavno svijest o tome nije bila na ovom nivou, i mi smo morali počesto podsjećati odgovorne osobe na tu činjenicu. Međutim, sve više se mijenja slika na terenu pa se spremno odazivamo pozivima dolaskom u ustanove diljem FBiH. Naravno da je potreba certifikacije cjelokupnih ustanova konačni cilj i svrha uvođenja sigurnosnih standarda ali i tu postoje prioriteti među kojima je prvi na listi – certifikacija timova porodične medicine.“  

Saradnja i partnerstva