Opća obuka za osoblje apoteke

Imajući u vidu da i apoteke spadaju u primarnu zdravstenu zaštiti AKAZ redovno, svake godine organizuje edukaciju za uposmike dražavnih i privatnih apoteke u cilju certifikacije i akreditacije.

Program:

Test 1: Provjera znanja učesnika obuke

  • Osnovne informacije o Agenciji
  • Akreditacija i sertifikacija zdravstvenih Ustanova
  • Dosadašnja iskustva
  • Standardi za apoteke
  • Protokol za sertifikaciju/akreditaciju apoteke
  • Metodologija razvoja politika i procedura
  • Vježba : Pisanje politika i procedura
  • Samoocjena apoteke (dokazi za samoocjenu)
  • Vježba : procjene kriterija
  • Teorija upravljanja rizikom 

Test 2: Provjera znanja učesnika obuke 

Datum objave

Saradnja i partnerstva