Pogledajte video-klip na AKAZ YouTube kanalu

Osman Kučuk: Pristup i komunikacija sa osobama s demencijom

Učesnice edukacije. 01.07.19

Predavanje pod nazivom: „Pristup i komunikacija sa osobama s demencijom“, održano 06.06.2019. godine u Općoj bolnici “Prim.dr. Abdulah Nakaš” u Sarajevu, četvrto je takvo predavanje u nizu koje obrađuje problem pristupa i komunikacije sa osobama s invaliditetom. Ovaj set  čini edukativnu cjelinu posvećenu ovoj temi a, do sada smo, imali priliku čuti, i zapisati u formi video-klipa, tri prethodna koja se odnose na: slabovidne i slijepe, zatim gluhe i nagluhe, i osobe sa poteškoćama  u kretanju.

Predavač, g. Osman Kučuk koji je jedan od najpozvanijih praktičara u polju demencije, i sa kojim je Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) imala prilike sarađivati u procesu razvijanja ISOSI standarada (Inkluzivni standardi za osobe s invaliditetom), prezentirao je zaposlenicima ove zdravstvene ustanove niz aspekata koji se tiču demencije i koji čine okvir za pristup i komunikaciju koja olakšava i unapređuje tretman ove populacije – pacijenata i korisnika zdravstvenih usluga.

Prezentacija je održana u sali za edukaciju opće bolnice pred nešto više od trideset zaposlenika – direktno uključenih u tretman osoba s demencijom i  rezultirala je video- materijalom u trajanju od oko sat vremena koji vas pozivamo da, u svrhu podizanja svijesti o ovoj važnoj temi, pogledate na našem YouTube-kanalu zajedno s ostalim. Predavači i teme predstavljeni na našem kanalu su:

Saradnja i partnerstva