Edukacija i obuka

Osnovna obuka za osoblje apoteka

Ucesnici obuke za osoblje apoteka 21.09.20

U sklopu redovnog programa ovogodišnjih edukacijskih aktivnosti, Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) organizuje provedbu redovne osnovne obuke za osoblje apoteka.

Obuka je predviđena za srijedu, 30.09.2020. godine sa početkom u 08.30 u Hotelu Hollywod, Ilidža, uz pridržavanje svih uvjete epidemioloških sigurnosnih mjera, a prijave će se primati do kraja radnog dana u ponedjeljak 28.09.2020. godine.  Plan i program edukacije možete preuzeti ovdje.

Pozivamo sve zainteresovane da se prijave na ovu obuku koja će im dati pregled aktivnosti koje se izvode tokom uspostave sistema sigurnosti u apoteci i radnim procesima kao i pripreme apoteke za vanjsku ocjenu u svrhu certifikacije. Napominjemo da je uspostava sistema sigurnosti zakonom obavezan preduslov za obavljanje apotekarske djelatnosti.

Naglašavamo da je za sve apoteke koje su već potpisale ugovor sa AKAZ-om, a još nisu imale vanjsku ocjenu za koju pripreme idu sporo, iznimno dobro da pošalju učesnika/cu na ovu edukaciju.

Ovdje možete pronaći primjerak uplatnice koji sa Obrascem za prijavu trebate dostaviti putem faxa u AKAZ (033 771 880) ili elektronski putem mail-a (apoteke@akaz.ba) Za sve dodatne informacije i pitanja stojimo vam na raspolaganju na 033 771 875.

Prijave će se primati po formuli 2+1 gratis , odnosno sa besplatnim aranžmanom za svakog četvrtog prijavljenog djelatnika pojedine apoteke – zdravstvene ustanove (vidi: Poziv za edukaciju osoblja apoteke).

Saradnja i partnerstva