Edukacija i obuka

Osnovna obuka za osoblje apoteka

Ucesnici obuke za osoblje apoteka 04.09.20

U sklopu redovnog programa ovogodišnjih edukacijskih aktivnosti, Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) organizuje provedbu redovne osnovne obuke za osoblje apoteka.

Obuka je predviđena za srijedu, 30.09.2020. godine sa početkom u 08.30 a  Plan i program edukacije možete preuzeti ovdje.

Obzirom na novonastalu situaciju i posebne potrebe u vezi prilagodbe za uvjete pandemijskih sigurnosnih mjera, mjesto održavanja edukacije biće blagovremeno obezbijeđeno, a o čemu ćemo polaznike informirati posebnom obaviješću na našoj web stranici.

Pozivamo sve zainteresovane da se prijave na ovu obuku koja će im dati pregled aktivnosti koje se izvode tokom uspostave sistema sigurnosti u apoteci i radnim procesima kao i pripreme apoteke za vanjsku ocjenu u svrhu certifikacije. Napominjemo da je uspostava sistema sigurnosti zakonom obavezan preduslov za obavljanje apotekarske djelatnosti.

Naglašavamo da je za sve apoteke koje su već potpisale ugovor sa AKAZ-om, a još nisu imale vanjsku ocjenu za koju pripreme idu sporo, iznimno dobro da pošalju učesnika/cu na ovu edukaciju.

Ovdje možete pronaći primjerak uplatnice koji sa Obrascem za prijavu trebate dostaviti putem faxa u AKAZ (033 771 880) ili elektronski putem mail-a (apoteke@akaz.ba) Za sve dodatne informacije i pitanja stojimo vam na raspolaganju na 033 771 875.

Prijave će se primati po formuli 2+1 gratis , odnosno sa besplatnim aranžmanom za svakog četvrtog prijavljenog djelatnika pojedine apoteke – zdravstvene ustanove (vidi: Poziv za edukaciju osoblja apoteke).

Saradnja i partnerstva