Edukacija i obuka

Osnovna obuka za osoblje zdravstvenih ustanova

28.02.24

Prema planu i programu edukacija, AKAZ-ova Osnovna obuka za zdravstvene profesionalce održaće se 14. marta 2024. godine. O mjestu održavanja edukacije kao i o vremenu početka edukacije bit ćete blagovremeno obavješteni. Edukacija će u mnogome pomoći osoblju da započnu ili održe proces uspostavljanja sistema sigurnosti i kvaliteta u svojim ustanovama.

Na obuci će polaznice i polaznici imati priliku da se upoznaju detaljno sa djelokrugom rada AKAZ-a; certifikacijskim i akreditacijskim standardima; relavantnim propisanim indikatorima, teorijom i praksom upravljanja rizikom; kao i kako ispuniti tražene zahtjeve iz standarda. Kroz praktičan rad biće im približeni načini pisanja procedura, dobiće i primjere urađenih procedura, kao i modele na koji način ispravno uraditi samoocjenu.

Cijena edukacije po kandidatu iznosi 240,00 KM. Obrazac prijave možete preuzeti OVDJE.

Stoga pozivamo Vas, Vaše osoblje, ili zaposlenike koje odaberete, da prisustvuju edukaciji. Obuka je namijenja svom osoblju ZU, posebno imajući u vidu da koordinator kvaliteta zbog obima posla koji iziskuje uvođenje i održavanje sistema sigurnosti i kvaliteta, kao i cjelokupni proces certifikacije/akreditacije, ne može sam da obavlja sve zadatke te stoga preporučujemo edukaciju i drugih zaposlenika.

Za eventualna pitanja stojimo na raspolaganju putem e-mail-a: ahalilagic@akaz.ba ili na broj telefona 033/771-874. Kontakt osoba je Aida Halilagić, prof.

Saradnja i partnerstva