Osnovna obuka za zdravstvene ustanove

AKAZ nudi osnovne i obavezne edukacijske module: Sistemi kvaliteta u zdravstvenoj ustanovi; Projekt u ustanovi; Certifikacijski i kreditacijski standardi; Distribucija standarda, samoocjena i uutrašnja ocjena; Strateško planiranje; Sigurnost pacijenata i principi upravljanja kliničkim i nekliničkim rizicima u zdravstvenoj ustanovi; Politike i procedure na temelju akreditacijskih standarda; Metodi poboljšanja kvaliteta; Klinička revizija; Medicina zasnovana na dokazima; AGREE instrument i Adapte alati za razvoj i adaptaciju kliničkih vodilja; Indikatori izvršenja; Mjerenje iskustva i zadovoljstva pacijenata; Sistem žalbi; Sistem prijavljivanja incidenata u zdravstvenoj ustanovi; Implementacija prava pacijenata u zdravstvenoj ustanovi; Vanjski mehanizmi ocjene i akreditacija zdravstvenih ustanova. 

Datum objave

Saradnja i partnerstva