Osnovna obuka za osoblje zdravstvenih ustanova

19.03.24

U sklopu redovnog programa ovogodišnjih edukacijskih aktivnosti, Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ), 14. marta 2024. godine, održala je Osnovnu obuku za osoblje zdravstvenih ustanova.

Obuka je održana u Hotelu “Hollywod” Ilidža, s početkom u 8:30 i okončana je u 16:30 sati.

Obuka je obuhvatala upoznavanje polaznika i polaznica detaljno sa djelokrugom rada AKAZ-a; certifikacijskim i akreditacijskim standardima; relevantnim propisanim indikatorima, teorijom i praksom upravljanja rizikom; kao i kako ispuniti tražene zahtjeve iz standarda.

Kroz praktičan rad približen im je način pisanja procedura, primjeri urađenih procedura, kao i modeli na koji način ispravno uraditi samoocjenu.

Nakon inicijalnog testa, koji ima za svrhu utvrđivanje poznavanja materije koja je predmet predavanja, AKAZ-ovi predavači u sastavu: Doc. dr. Vera Kerleta-Tuzović, mr.ph. Bakir Omerbegović, Eldar Vuković, MA soc., i Prof.dr Amer Ovčina, prezentirali su gradivo i upriličili vježbu za polaznike.

Radni dan okončan je finalnim testom provjere nakon čega su polaznicima dodijeljeni certifikati za uspješno obavljenu obuku.

 
Saradnja i partnerstva