Ovlašteni ocjenjivači

Vidljiva karakteristika programa certifikacije/akreditacije je da se ocjenjivanje provodi od strane kolegijalnih ocjenjivača tzv., kolegijalni pregled (Peer Review)  ustanove izvodi tim zdravstvenih profesionalaca iz sličnih organizacija. 

Ovlašteni ocjenjivači su obučeni zdravstveni profesonalci od strane Agencije i imenovani prema tačno utvrđenoj proceduri a na osnovu njihovog znanja i iskustva.

Datum objave

Saradnja i partnerstva