Vanjska ocjena

Posjeta AKAZ ocjenjivača klinikama UKC Tuzla

Vanjski ocjenjivači i osoblje klinika UKC Tuzla 24.02.23

Tim vanjskih ocjenjivača Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ), 20. i 21.02.2023.god., u svrhu (re)akreditacije obavio je treću posjetu sljedećih klinika Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla:

Klinike za plastičnu i maksilofacijalnu hirurgiju, Klinika za očne bolesti, Klinika za zarazne bolesti, Klinika za neurologiju, Klinika za plućne bolesti, Klinika za hematologiju i transplantaciju matičnih ćelija hematopeze, Klinika za onkologiju i radioterapiju i Poliklinika za transfuziologiju.

Treba napomenuti da je planirana i završna ocjena za 13 i 14.03.2023. godine.

Saradnja i partnerstva