POSJETA BOSANSKOHERCEGOVAČKIH ZDRAVSTVENIH I OBRAZOVNIH STRUČNJAKA IZ OBLASTI SESTRINJSTVA I PRIMALJSTVA SLOVENAČKOM DRŽAVNOM VIJEĆU

23.06.21

Na zvaničnoj stranici Državnog vijeća Republike Slovenije, objavljena je danas, 23.06., vijest o prijemu zdravstvenih i obrazovnih stručnjaka iz Bosne i Hercegovine koji su u zvaničnoj posjeti koja ima za cilj razmjenu stručnih znanja i zasnivanje novih vidova saradnje.

Tako, u sklopu ove posjete BiH delegacije, u kojoj učestvuje i direktor Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ), g.din mr.iur. Adnan Bilić, mag.jed. zdrav.,  održana je i sjednica u velikoj dvorani Državog vijeća RS  u Ljubljani, sa namjerom razmatranja pitanja na temu dobre sestrinske prakse u kliničkim uvjetima.

Gospodin mag. Peter Požun, član Državnog vijeća Republike Slovenije, imao je ulogu domaćina ovog skupa na kojem je pozdravio goste iz Bosne i Hercegovine te im se zahvalio za posjetu i izrazio nadu da će ova posjeta biti od koristi obama stranama kao i poticaj za nastavak i produbljivanje saradnje u ovoj oblasti.

Inače, učešće AKAZ-a na studijskom putovanju u Sloveniju odvija se slijedom planiranog preuzimanja vođenja Funkcionalnog registra sestrinskog kadra u odnosu na sigurnost i kvalitet zdravstvene njege, a na osnovu nadležnosti AKAZ-a u vezi vođenja registara iz djelokruga kvaliteta, dok se ne steknu uvjeti da to bude jedan jedinstveni registar.

AKAZ će ove poslove obavljati u sklopu Projekta sestrinstva koji provodi Fondacija FAMI i Švicarska agencija za razvoj i saradnju SDC (Swiss Agency for Development and Cooperation).

http://www.ds-rs.si?q=novice/sprejem-strokovnjakov-s-podrocja-zdravstva-izobrazevanja-iz-bosne-hercegovine-na-temo

Saradnja i partnerstva