Predstavnici AKAZ-a u Mostaru

Poslovni sastanci sa predstavnicima Doma zdravlja Mostar, Zavoda za javno zdravstvo HNK/Ž i privatne poliklinke „Vitalis“

Predstavnici AKAZ-a sa osobljem  Zavoda za javno zdravstvo HNK/Ž 05.09.19

Gospođa Melka Mercvajler i g.  Azur Pašić, u svojstvu predstavnika Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ), posjetili su jučer, 04.09. tri zdravstvene ustanove iz Mostara gdje su obavljeni razgovori o predstojećoj poslovnoj saradnji u vezi jačanja sistema sigurnosti i kvaliteta.

Susret u mostarskom Domu zdravlja sa ravnateljem g. dr Dariom Kordićem i dr. Kristinom Bevandom, koordinatoricom kvaliteta, protekao je uz isticanje obostranog opredjeljenja za što skoriji nastavak procesa akreditacije timova porodične medicine. Također, g. ravnatelj Kordić je naglasio da se zadovoljstvo prethodnog iskustva akreditacije TPM u okviru CVRAM projekta treba iskoristiti u smislu entuzijazma zaposlenika i njihove spremnosti prihvata načela sigurnosti i kvaliteta. Ipak, i ovom prigodom spomenuti su aspekti financijske prirode uz izražavanje nade da će se odgovarajuća sredstva iznaći, i time osigurati kontinuitet dosadašnjih napora.

Dom zdravlja Mostar

Nakon sastanka u DZ Mostar, sukladno prethodnom dogovoru, predstavnici AKAZ-a su posjetili privatnu polikliniku „Vitalis“ gdje su bili dočekani od strane g. Nikole Đuzela, zamjenika ravnatelja i doktorice Boženke Galić-Tirić. Nakon obilaska ustanove, vođeni su razgovori o predstojećim aktivnostima i mogućim oblicima saradnje. Obzirom na impresivne mogućnosti ove zdravstvene cjeline koja se tiče kako prostora, tako i opreme a naročito kadrova, na našoj stranici ćemo u narednom periodu odvojiti prostor za posebno predstavljanje mostarskog „Vitalisa“ kako bi skrenuli pažnju i na mogućnosti sveobuhvatnog pristupa zadovoljavanju potreba pacijenata od strane privatnih struktura.

Na poslijetku, u Zavodu za javno zdravstvo Hercegovačno-neretvanskog kantona/županije, Prim. Dr. Nermin Avdić, direktor zavoda, organizirao je sastanak na kojem su prisustvovali i njegovi saradnici od kojih se očekuju da ponesu glavninu obaveza u vezi predstojećeg procesa akreditacije zavoda. Cjelokupan postupak, čije se započinjanje očekuje stjecanjem neophodnih uslova u okviru AKAZ-a i ZzJZ HNK/Ž, trebao bi omogućiti korisnicima usluga i beneficijarima s područja Mostara i Hercegovačko-neretvanskog kantona/županije, obezbjeđenje kriterija i standarda sigurnosti i kvaliteta prethodno dostignuto u drugim dijelovima FBiH, čime bi se postiglo i izjednačavanje u pravima pacijenata, odnosno korisnika.

Saradnja i partnerstva