Certifikacija/Akreditacija:

Postupak uvođenja i jačanja sigurnosti i kvaliteta u Srednjobosanskom i Zeničko-dobojskom kantonu/županiji

JU Bolnica Travnik 11.02.21

Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ), kontinuirano ulaže napore u ravnomjerno, efikasno i efektivno prisustvo diljem Federacije Bosne i Hercegovine, odnosno u planski pristup uvođenju i jačanju sistema sigurnosti i kvaliteta putem redovnih kontakata sa svim zdravstvenim ustanovama kako javnog, tako i privatnog sektora.

Naime, ispunjavanje mandata Agencije, najvažniji dio pronalazi u poštivanju zakonskih odredaba koje se tiču sigurnosti usluga zdravstevnih ustanova, i spremno se odazivamo svakom zahtjevu za početak i provedbu postupka certifikacije, ali isto tako i akreditacije, kao - unaprijeđenog oblika utvrđivanja ostvarenja kriterija i standarda sigurnosti i kvaliteta.

Jako je važno da ovaj postupak ima svoje uporište na cijeloj teritoriji FBiH, kako bi svi pacijenti i osiguranici bili izjednačeni u svojim pravima, i upoznati sa stanjem zdravstvenih ustanova po pitanju njihovog statusa u vezi sigurnosti i kvaliteta.

Dom zdravlja Usora, jedna je od zdravstvenih ustanova iz Zeničko-dobojskog kantona/županije koja se pridružila drugim svojim kolegama, te je potpisom ravnatelja Prim.dr. Mije Grgića, na Ugovor o definiranju uslova certifikacijskog pregleda i sticanja certifikacijskog statusa, ušla u ovaj proces.

Što se pak tiče vijesti iz Srednjobosanskog kantona/županije, zadovoljstvo nam je objaviti da je direktor JU Bolnica Travnik, dr.med. Adnan Šatrović, spec. opće hirurgije, također potpisao ugovor, u svojstvu ovlaštenog predstavnika ove ustanove, čime će biti započet proces facilitacije i edukacije, koju će AKAZ obavljati na terenu, u prostorijama pomenute bolnice.

Saradnja i partnerstva