Potpisan ugovor o procesu akreditacije JU Dom zdravlja Mostar

Direktor AKAZ-a i ravnateljica DZ Mostar 23.05.22

U četvrtak 19.05., u Mostaru, direktor Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine (AKAZ), g.-din mr.iur. Adnan Bilić mr.jed.zdrav., potpisao je sa g.-đom  Dr. Kristinom Bevandom, ravnateljicom Doma zdravlja Mostar, ugovor o akreditaciji.

Ovim dokumentom je dogovoren početak procesa koji bi trebao omogućiti ustpostavu sistema sigurnosti i kvaliteta, odnosno verifikaciju ispunjenja kriterija i standarda koji ukazuju na činjenicu da je Dom zdravlja Mostar zdravstvena ustanova u kojoj su pacijenti i korisnici obezbijeđeni za usluge i zdravstvenu zaštitu najvišeg reda.

Naime, Dom zdravlja Mostar ima vištestruki zdravsteni, medicinski, ali i strateški važan položaj u zdravstvenom sistemu FBiH te, kao takav, skrbi o velikom broju korisnika usluga, pacijanata i obezbjeđenju opće zdravstvene stabilnosti cijelog kantona/županije.

Nedavni događaji u vezi pandemije Covid19, još uvijek vrlo zorno i aktivno ukazuju upravo na to da je sistemski pristup podizanju kvaliteta i sigurnosti jedini pravi odabir i obaveza svih koji su dio upravo tog sistema a naročito aktera iz primarne zdravstvene zaštite.

Obzirom da su efekti akreditacijskog procesa višeznačni te su u korist svih, kako pacijenata, tako i  menadžmenta ustanove i djelatnika Doma zdravlja Mostar, to želimo iskazati naše želja za uspješnu i efektnu pripremu koja će što skorije ishoditi konačni rezultat, to jest – akreditaciju iskazanu simboličnim urućenjem akreditacijskih instrumenata.

Saradnja i partnerstva