Edukacija

Poziv na edukaciju za specijalizante porodične/obiteljske medicine

07.11.22

Obavještavamo zainteresirane kandidate za obuku -  specijalizante porodične/obiteljske medicine da će se obuka iz edukacijske oblasti: "Kvalitet, sigurnost i akreditacija u porodičnoj/obiteljskoj medicini",  održati u periodu od 28.11 do 02.12.2022. godine u prostorijama Agencije, na adresi: Dr. Mustafe Pintola br. 1 Ilidža/Sarajevo ili u hotelu Hollywood na Ilidži o čemu ćete biti blagovremeno obaviješteni.

U skladu sa Pravilnikom o specijalizacijama i subspecijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika („Službene novine Federacije BiH“, broj 75/20) obuka će biti usmjerena na sposobnosti specijalizanata da primjene znanje i vještine implementacije preporuka Politike kvaliteta i sigurnosti zdravstvene zaštite u Federaciji Bosne i Hercegovine, Metodološkog uputstva za uspostavljanje sistema poboljšanja kvaliteta i sigurnosti zaštite, samoocjene kvaliteta i sigurnosti zdravstvene zaštite u odnosu na akreditacijske standarde, formulisanja i primjene operativnih politika i procedura i indikatora izvedbe u preventivnom i kliničkom radu, medicine zasnovane na dokazima, ocjene postojećih kliničkih vodiča pomoću AGREE instrumenta i adaptacije vodiča prema lokalnim prilikama, razvoja i primjene kliničkog audita, razvoja i primjene kliničkih puteva, metoda i tehnika fokusa na pacijenta, metoda i tehnika sigurnosti zaštite pacijenta, vođenja projekta kvaliteta i pripreme za vanjsku kolegijalnu ocjenu radi akreditacije i timskog rada i strateškog planiranja.

Cijena obuke iznosi 800,00 KM po učesniku za pet dana edukacije, a uplate možete izvršiti na račun UniCredit banka: AKAZ Edukacija TRN: 3386902296798319 ili AKAZ Glavni račun TRN: 3383202266132924.

Za eventualna pitanja stojimo na raspolaganju putem e-mail-a: ahalilagic@akaz.ba ili na brojeve telefona 033/771-874 (centrala 033/771-871). Kontakt osoba je Viši stručni saradnik za poslove edukacije i obuke Aida Halilagić, prof.

Saradnja i partnerstva