Stručni skupovi:

Predstavnice AKAZ-a na 14. Simpoziju Komore magistara farmacije u FBiH u Neumu

Doc. Dr Vera Kerleta Tuzović i Vildana Drljević, mr.ph. 23.05.22

Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ), već niz godina aktivno sarađuje i doprinosi radu i statusu farmacije i apotekarske djelatnosti u FBiH,  ne samo provedbom certifikacijskog i akreditacijskog postupka, već i podrškom iskazanim učešćem,  i praćenjem rada zvaničnih predstavnika ove struke.

Tako,  proteklog vikenda,  od 20. do 22.05., u organizaciji Komore magistara FBiH, u  Hotelu Grand u Neumu, održan je 14. Simpozij magistara farmacije FBiH, pod nazivom:  Uloga farmaceuta u jačanju imunološkog odgovora, na kojem su prisustvovali i predstavnici naše Agencije.

Simpozij je održan uz učešće eminentnih gostiju, stručnjaka iz domaćih institucija te inostranstva koji su, u vrlo intenzivnoj programskoj shemi,  aspektuirali problematiku uloge farmaceuta u poboljšanju imunološkog odgovora kod pacijenta  kako terapijskom raznolikošću, tako i doktrinarnom upotrebom vlastite uloge i znanja.

Naša kolegica, koja je ujedno i potpredsjednica Komore , Doc. Dr Vera Kerleta Tuzović, mr.ph., u ulozi moderatora - za prilike ovog Simpozija, i g.-đa Vildana Drljević, mr.ph., kao predstavnice AKAZ-a, pratile su zbivanja koja su obilježila događaj te su održale niz razgovora sa učesnicima u vezi predstojećih aktivnosti koje AKAZ namjerava provesti u vezi farmaceutike i apotekarske djelatnosti u FBiH.

Čestitamo organizatoru, a naše čitaoce pozivamo da na linku: https://farmaceutskakomora.ba/v2/program-14-simpozija-komore-magistara-farmacije-fbih/#dearflip-df_297/1/, pronađu još zanimljivosti i detalja sa održanog zbivanja.

Saradnja i partnerstva