Edukacija i obuke:

Održana edukacija za polaznike obuke za koordinatore kvaliteta

Polaznici obuke za koordinatore
S jedne od ranijih obuka
23.07.20

Planirani nastavak edukacije za koordinatore kvaliteta, u sklopu ovogodišnjeg turnusa obuke, održan je danas 23.07. 2020, u prostorijama hotela „Hollywood“ na Ilidži pod vodstvom g.-đe Melke Mercvajler prof. (AKAZ) a sa predavačicom dr. sc. Aminom Godinjak spec.int.med.

Nakon  uvodnog predavanja na temu: „Od čega se sastoji dobar odnos između zdravstvenog radnika i pacijenta?“, koje je izazvalo  veliko  zanimanje polaznika, Dr. Godinjak je govorila o specifičnostima odnosa ljekar - pacijentburn out sindromutri osnovna modela odnosa  zdravstveni radnik-pacijent, osnovnim kategorijama pacijenata, kontaktu i granici kontakta te različitim aspektima tretiranja ovih pojmova.

U drugom dijelu edukacije, obrađeni su sadržaji: „Nauka i vještina komunikacije sa pacijentom“, i „Greške i neželjeni događaji“.

Istaknuto je da se, tokom posljednjih 10 godina, obim pritužbi pacijenata više nego udvostručio te da su problemi vezani za komunikaciju drugi po redu uzrok žalbi u javnim i privatnim bolnicama.

Također, bilo je govora o najvažnijim barijerama u komunikaciji, s posebnim osvrtom na  teškoće u prihvatanju loše prognoze.

Današnje predavanja je aktualizirano razmatrenjem situacije Covid19/Corona i povezano sa i inače otežanim razumijevanjem, i drugim ograničenjima i komplikacijama u komunikaciji za vrijeme pandemičnih i sličnih kriznih pojava.

Zaključeno je da ljekari često osjete i prepoznaju barijere u komunikaciji sa pacijentom  kao što su: strah od uništenja nade, otežano prognoziranje, manjak vremena, nedostatak povjerenja i sl.

Na kraju, završno razmatranja se ticalo podrške i samopodrške  za zdravstvene djelatnike, kao osnovnih oblika i tehnika prevencije i zaštite zdravstvenih radnika od posljedica ove problematike, a što je bilo povod otvorene rasprave današnje izvrsne predavačice Dr. Amine Godinjak i aktivne i kompetentne publike.

Saradnja i partnerstva