AKAZ na terenu

Provedena vanjska ocjena u privatnoj apoteci „Selen“ u Sarajevu

Osoblje i prostor (receptura) apoteke 14.05.19

Mr.ph. Damira Sulejmanović – Husejnović, vanjska ocjenjivačica Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ), obavila je u Sarajevu  10.05.2019. godine, u okviru redovnog postupka certifikacije, vanjsku ocjenu privatne apoteke „Selen“.

Kako je nedavno najavljeno, AKAZ je omogućio vlasnicima i odgovornim osobama menadžmenta apoteka diljem Federacije BiH da iskoriste priliku te se prijave i za akreditaciju po posebnom aranžmanu. Stoga, svi saradnici AKAZ-a trebaju biti naročito dobro organizirani i ažurni u svojim redovnim terenskim poslovima i zaduženjima kako bi se očekivani val interesa za pomenutu akciju mogao što bezbolnije prevazići na zadovoljstvo i apotekara i korisnika njihovih usluga.

Certifikacijska vanjska ocjena provedena u apoteci „Selen“, bila je još jedna u nizu takvih provjera koja je  potvrda visoke efikasnosti i efektivnosti AKAZ-ovih saradnika i prethodno izvršenih logističkih priprema. Naime, rad na terenu iziskuje od nas da poduzmemo sve neophodne predradnje kako bi svaka ocjena protekla u dobrom, ugodnom ali ozbiljnom kolegijalnom ozračju bez gubitka vremena i resursa.

U skladu sa procedurom te na osnovu izvještaja koji naša vanjska ocjenjivačica sačini, Komisija za certifikaciju apoteka dati će preporuku Upravnom odboru koji će donijeti rješenje o certifikaciji.

Izražavamo nadu uspješne certifikacije i apoteke „Selen“ a zainteresirane još jednom pozivamo da se informiraju o akciji ovogodišnje akreditacije te nas kontaktiraju za sva eventualna pitanja.

Saradnja i partnerstva