Provedena vanjska ocjena u PZU „Dr. Sefić“ Očna poliklinika - Optički studio u Sarajevu

Vanjski ocjenjivači i osoblje Klinike 23.05.22

Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ), je na poziv menadžmenta privatne zdravstvene ustanove „Dr Sefić“ Očna poliklinika -  Optički studio“, uputila tim vanjskih ocjenjivača kako bi obavili vanjsku ocjenu u svrhu akreditacije ove ustanove.

AKAZ-ovi ocjenjivači su, 16. i 17. maja,  posjetili pomenutu renomiranu polikliniku i proveli vanjsku ocjenu sadržaja koji se tiču sigurnosti i kvaliteta, odnosno ispunjenja apozitnih kriterija i standarda kojima se utvrđuju zahtjevi koje je neophodno ostvariti.

Naime, pošto su očna poliklinika i optički studio  dvije odvojene privatne firme, AKAZ je limitirala svoju aktivnost isključivo na očnu polikliniku međutim ne prenebregavajući kompatibilnost i cjelovitost usluge koja proizlazi iz pogodnosti zajedničke jedinstvene lokacije.

„Duga tradicija, znanje i ljubaznost“, kojom se ustanova predstavlja na zvaničnoj  web stranici, i koja nesumnjivo obitava u PZU „Dr. Sefić“, zasigurno će biti još bolje naglašena i zvaničnom potvrdom sigurnosti i kvaliteta, to jest akreditacijom, za koju se nadamo da će biti potvrđena nakon zasjedanja AKAZ-ovog ovlaštenog tijela.

Saradnja i partnerstva