Obaviještenje

Revizija seta indikatora za bolnice i domove zdravlja

stilizovani grafikon porasta vrijednosti u odnosu na indikatore. 10.01.22

Poštovani koordinatori kvaliteta u zdravstvenim ustanovama u Federaciji Bosne i Hercegovine,

Podsjećamo Vas na redovnu obavezu dostavljanja podataka o indikatorima kvaliteta i sigurnosti za bolnice, domove zdravlja i apoteke u Federaciji Bosne i Hercegovine. Prema članu 25. Pravilnika o načinu i postupku dodjele, ukidanja i obnove akreditacije u zdravstvu, akreditirane i certificirane zdravstvene ustanove su dužne jednom godišnje izvještavati AKAZ o indikatorima kvaliteta i sigurnosti propisanim od strane AKAZ-a.

Koordinatore kvaliteta u bolnicama i domovima zdravlja obavještavamo da je AKAZ sproveo reviziju seta indikatora kvaliteta i sigurnosti za bolnice i domove zdravlja, te da je 2021. godina prva izvještajna godina za koju se podaci prikupljaju po novoj metodologiji, koju možete pronaći na stranici AKAZ-a (Indikatori izvedbe), kao i nove obrasce prilagođene novom setu indikatora koje AKAZ prati. Koordinatore kvaliteta u apotekama podsjećamo da AKAZ nastavlja da prikuplja podatke o indikatorima kvaliteta za apoteke po već postojećoj metodologiji.

Rok za dostavljanje podataka o indikatorima kvaliteta i sigurnosti za bolnice, domove zdravlja i apoteke za 2021. godinu je 15. maj 2022. godine. Za sva eventualna pitanja u vezi sa dostavljanjem podataka o indikatorima kvaliteta i sigurnosti u bolnicama, domovima zdravlja i apotekama možete nas kontaktirati na putem e-maila: koordinator@akaz.ba ili putem telefona, i to na broj 033/771-873.

Saradnja i partnerstva