Stručni seminar:

SEDMI DANI KVALITETA U FBIH

09.12.19

„Dani kvaliteta u zdravstvu u FBiH“ u organizaciji Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) održavaju se 19.- 20. decembra 2019. godine u Hotelu Hollywood – Ilidža, Sarajevo, sa početkom u 12:00 sati u formi seminara i predstavljaju godišnji pregled aktivnosti AKAZ-a i dešavanja iz oblasti poboljšanja kvaliteta i sigurnosti zdravstvenih usluga.

Na ovaj način pružamo svake godine priliku svim učesnicima u poboljšanju kvaliteta i sigurnosti zdravstvenih usluga koje Zakon o sistemu poboljšanja kvaliteta, sigurnosti i o akreditaciji u zdravstvu prepoznaje (zdravstvene ustanove, zdravstveni radnici i zdravstveni saradnici, korisnici zdravstvenih usluga, zavodi za javno zdravstvo, zavodi zdravstvenog osiguranja, komore i udruženja zdravstvenih radnika te ministarstva zdravstva), da budu kontinuirano uključeni i informirani o ovoj oblasti.

Dani kvaliteta su i prilika za stalne vanjske saradnike Agencije (koordinatore kvaliteta, vanjske ocjenjivače, facilitatore i predavače) da ažuriraju znanja o pitanjima koja su im od koristi u praksi i prilikom budućeg angažmana od strane AKAZ-a. Podsjećamo sve saradnike da je prisustvovanje dvodnevnom stručnom seminaru AKAZ-a u okviru stručnog skupa Dani kvaliteta preduslov za održavanje aktivnog statusa na Listi ovlaštenih vanjskih ocjenjivača i drugih saradnika (facilitatora i predavača) AKAZ-a, te sastavni dio kontinuirane profesionalne edukacije za koordinatore kvaliteta u zdravstvu iz svih zdravstvenih ustanova.

Za goste skupa edukacija je besplatna, za polaznike edukacije (koordinatori i vanjski ocjenjivači, facilitatori, članovi komisija i predavači) kotizacija iznosi 120,00 KM (obrazac za prijavu na web stranici AKAZ-a), dok je za sve učesnike koji planiraju noćenje organiziran smještaj po cijeni od 80,00 KM u hotelu Hollywood.

Molimo Vas da nam dostavite potvrdu o prisustvu predstavnika menadžmenta Vaše ustanove, koordinatora kvaliteta i svih drugih zaposlenika na e-mail: koordinator@akaz.badanikvaliteta@akaz.ba ili na tel: 033-771-873, kako bi planirali Vaš dolazak i/ili noćenje.

Obavještavamo zainteresirane učesnike da na zvaničnoj web stranici AKAZ-a http://www.akaz.ba/dani-kvaliteta možete preuzeti program i obrazac prijave i uputu za plaćanje. 

Radujemo se vašem dolasku!

Saradnja i partnerstva