Inkluzivni standardi

Specifičnosti komunikacije zdravstvenih profesionalaca sa gluhim i nagluhim osobama

Jasminka Proho, Željko Bajić i Belma Goralija 10.04.19

U utorak i srijedu, 09. i 10.04.2019. godine, je Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) održala i drugu od četiri edukacije za osoblje Opće bolnice „prim.dr. Abdulah Nakaš“ u Sarajevu koja se odvija u sklopu pilot-projekta implementacije Inkluzivnih standarda za osobe s invaliditetom (ver.2017.) – ISOSI. Radi posvećenosti menadžmenta bolnice da edukaciju prođu svi uposleni, ista edukacija se ponavlja dva dana zaredom.

Na edukaciji su učestvovali sekretar Udruženja gluhih KS, Jasminka Proho i predstavnica AKAZ-a, doc.dr. Vera Kerleta-Tuzović. Proho je na edukaciji predstavila sve specifičnosti komunikacije zdravstvenih profesionalaca sa gluhim i nagluhim osobama naglašavajući kako se ovdje radi o „nevidljivom“ invaliditetu koji se ne uočava u samom izgledu pacijenta. Ona se zahvalila AKAZ-u i menadžmentu Opće bolnice što su uočili problematiku i prepoznali važnost unapređenja komunikacije zdravstvenih radnika sa ovom ranjivom populacijom.

Saradnja i partnerstva