Svjetski dan sigurnosti pacijenata 17. septembar

Svjetska zdravstvena oraganizacija pokreće globalnu kampanju za podizanje svijesti o sigurnosti pacijanata

Stiliziran logo (Svjetski dan sigurnosti pacijenata, sa datumom),  dlan na kome se nalaze pacijenti. 06.09.19

Prvi Svjetski dan sigurnosti pacijenata, 17.09., istorijski je datum kada će SZO pokrenuti globalnu kampanju za jačanje svijesti o sigurnosti pacijenata i uputiti molbu svim ljudima da iskažu svoju opredijeljenost za podizanje nivoa sigurnosti zdravstvene zaštite i zdravstva općenito.

Kao članica Međunarodne organizacije za sigurnost i kvalitet u zdravstvu (ISQua), te na poziv iste, Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ), pridružuje se i spremno odaziva ovoj kampanji, u svojstvu ovlaštenog lokalnog predstavnika, vlastitim prilogom ali i svakodnevnim radom i zalaganjem u ovom polju.

Jedna od aktivnosti i ključnih komponenti kampanje jeste - „Rasvjeta spomenika“.

Naime, SZO upućuje molbu svim nadležnim organima i organizacijama da, u saradnji s lokalnim i nacionalnim partnerima i agencijama, 17.09. osvijetle istaknute spomenike, orijentirne javne površine, fontane i/ ili poznate prirodne znamenitosti.

Ističemo za primjer, fontanu Jet D'Eau na Ženevskom jezeru koja će upravo na taj datum - za prvi Svjetski dan sigurnosti pacijenata - biti osvijetljena narandžastom bojom.

SZO ima namjeru i želju ostvariti broj od 100 takvih znamenitosti širom svijeta i prenijeti i podijeliti u javnosti fotografije i o tome pisane tekstove.

Ovom prilikom, u ime organizatora, pozivamo sve naše saradnike i korisnike naših usluga da navedu na društvenim mrežama sljedeće hashtagove: #PatientSafety i #WorldPatientSafetyDay i slogan „Vaš glas  za sigurnost pacijenata!". Također, uključite  i @ISQua u svoje postove na društvenim medijima kako biste ostvarili mogućnost da vaše objave budu prenesene na matičnom sajtu ISQua-e.

Na koncu, slobodno podijelite svoje planove s nama jer ih mi možemo sastaviti i poslati SZO-u kako bi istakli ono što se planira u našoj zemlji u povodu obilježavanja prvog Svjetskog dana sigurnosti pacijenata.

Informacije o globalnoj kampanji za Svjetski dan sigurnosti pacijenata dostupne su na sljedećoj web stranici: https://www.who.int/campaigns/world-patient-safety-day/2019, a SZO je razvila i niz materijala o mogućim aktivnostima za kampanju i te ideje nudi na adresi: https://www.who.int/campaigns/world-patient-safety-day-2019/campaign-essentials/

Saradnja i partnerstva