AKAZ na terenu:

U maju obavljene vanjske ocjene apoteka u Travniku, Konjicu i Maglaju

Vanjski ocjenjivači na terenu. 01.06.21

Vanjska ocjena koja je obavljena u Maglaju 29.05., u privatnoj apoteci  „Apotekarska privatna praksa“ , provedena je u uvjetima posebne pažnje u vezi sigurnosnih mjera i personalnih kontakata.  

AKAZ-ova ocjenjivačica, Mr.ph. Ernesa Škaljo vodila je dvočlani tim u kojem je, pored pomenute g.-đe Škaljo učestvovala, po prvi put, i Mr.ph. Amra Husanović.

Naime, uparivanje kolega-početnika, koji se susreću sa izazovima rada na terenu, sa iskusnim AKAZ-ovim saradnicima, ima za svrhu omogućuti sticanje jasnog uvida u određene aspekte neophodne za dobro obavljanje vanjske ocjene te specifičnosti zadataka i prilagođavanja zadatim okolnostima.

Ranije ovog mjeseca, 08. i 20.05., naši ocjenjivači su također bili aktivni te su uspješno okončane i ocjene u apotekama PZU „Apoteka Games“ - sa pripadajućim ograncima, u Travniku,  i PA „Zdravlje“, u Konjicu.

U tim prilikama, vanjski ocjenjivači su bili, u Travniku – Mr.ph. Ernesa Škaljo, kao vođa tima, i Mr.ph. Senad Spahić, u svojstvu člana tima, dok je vanjsku ocjenu u Konjicu samostalno provela Mr.ph. Nadija Alijagić.

Izvještaji  koji će biti prosljeđeni na odgovarajući način nadležnoj komisiji, očekuju se u skladu sa predviđenim rokovima a iskazujemo nadu da će biti sa pozitivnim ishodom.

U skladu sa tim, upućujemo iskrene želje za uspješno ispunjenje odgovarajućih kriterija i standarda sigurnosti i kvaliteta svim obveznicima te se zahvaljujemo vanjskim ocjenjivačima na dosljednom poštivanju Corona/Covid19 načina obavljanja rada na terenu u postupku vanjskih ocjena.

Saradnja i partnerstva