“LIDER MEĐU ZDRAVSTVENIM INSTITUCIJAMA U BiH”

UKC Tuzla dodijeljena akreditacija za kvalitet, prvom kliničkom centru u BiH koji je prošao sveukupan proces akreditacije

Direktor UKC Tuzla dr. Nešad Hotić sa direktorom AKAZ.a doc.dr. Ahmedom Novom i predstavnicama i predstavnicima akreditiranih klinika i odjela UKC Tuzla 04.12.18

Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla dodijeljena je akreditacija za uspostavljen sistem kvaliteta, kao prvom kliničkom centru u FBiH koji je u cijelosti ispunio najviše akreditacijske standarde kvaliteta. Akreditaciju je direktoru UKC Tuzla doc. dr Nešadu Hotiću i načelnicima klinika i odjela koji su uspješno i uz visok procenat ispunjenosti standarda prošli vanjske ocjene dodijelio direktor Agencije za kvalitet i akreditiranje u zdravstvu u FBiH (AKAZ) doc.dr. Ahmed Novo.

“Neizmjerno sam sretan da imam priliku govoriti na skupu koji predstavlja krunu svega onog što se dešavalo i što je bilo predan rad svih uposlenika UKC ne samo posljednjih godina, nego predanog rada otkako klinika i postoji. Zadaća uposlenika UKC Tuzla nije bila da gledaju u tuđe avlije, da budu bolji, predaniji i vrjedniji od drugih. Mi smo htjeli da budemo bolji, predaniji i vrijedniji od sebe samih u prošlosti, i zato smo došli do ovoga”, kazao je dr. Nešad Hotić zahvalivši se svima sa UKC koji su doprinijeli ovom velikom uspjehu.

Direktor AKAZ-a doc.dr. Ahmed Novo istaknuo je značaj činjenice da je UKC Tuzla prva ustanova ovog tipa i veličine u BiH koja se upustila i uspješno prošla kroz sveukupan proces akreditacije:

“Zaslužiti ova priznanja je vrlo zahtjevan, težak i odgovaran posao. Zato bih želio da od srca čestitam svim zaposlenicima UKC Tuzla, ali molim Vas da mi dopustite da čestitam i svim zaposlenicima AKAZ-a i našim vanjskim ocjenjivačima jer kako je akreditacija UKC Tuzla veliko priznanje za ustanovu tako je i za nas u Agenciji. AKAZ je po našim važećim akreditacijskim standardima za bolnice već akreditirao nekolicinu bolnica i zavoda ali UKC Tuzla je prvi akreditirani klinički centar i najveća zdravstvena ustanova koju je AKAZ ocijenio”, kazao je prilikom dodjele akreditacija doc.dr. Ahmed Novo.

Skupu se obratio i ministar zdravstva TK dr. Bahrudin Hadžiefendić koji je uputio čestitke svima na UKC Tuzla “za još jedan iskorak u oblasti medicine i zdravstvene njege na području TK”.

“Čast mi je prisustvovati dodjeli akreditacije lideru među zdravstvenim institucijama u BiH, našem UKC Tuzla. Ovo je jedan od pokazatelja da smo na dobrom putu i ovo je putokaz i drugima u kojem pravcu trebaju ići kada je u pitanju zdravstveni sistem a sve u sklopu brige za sigurnost i kvalitet zdravstvene usluge. Čin dodjele akreditacije pokazatelj je avangardnosti UKC Tuzla koji je prvi klinički centar u BiH koji je sa svim svojim klinikama i organizacionim jedinicama ušao u proces akreditacije a već nekoliko godina Kinika za ginekologiju nositelj je akreditacije ‘Bolnica-Prijatelj beba’.“, kazao je ministar Hadžiefendić napominjujući kako je u TK akreditiran i certificiran veliki broj zdravstvenih ustanova, među kojima i više od 100 timova porodične medicine, pet centara za mentalno zdravlje, Opća bolnica u Gračanici, JZU Banja Gradačac i mnogi drugi.

Predsjednica Upravnog odbora UKC Tuzla doc.dr. Munevera Bećarević kojoj je uručena i zahvalnica za nesebičnu pomoć i podršku, kazala je kako je Upravni odbor ove ustanove ni u jednom momentu nije imao sumnje u to da li će UKC uz podršku Sektora za poslove organizacije i poboljšanje kvaliteta uspješno proći kroz ovaj zahtjevan process.

“Uvijek sam znala da ste najbolji, ova akreditacija je objektivizacija toga. Hvala vam što ste opravdali naše povjerenje”, kazala je doc.dr. Munevera Bećarević.

Ispred vanjskih ocjenjivača AKAZ-a skupu se obratio vođa ocjenjivačkog tima prim.dr.med.sci Enes Šačić:

“Mogu reći da je ono što smo vidjeli kroz vanjsku ocjenu na UKC Tuzla izvanredno i fascinantno. Sistemski pristup je vidljiv na svakom koraku, a ono što posebno krasi ovu sredinu jesu kvalitet, stručnost, entuzijazam i ljudskost na prvom mjestu”, kazao je prim.dr.med.sci Enes Šačić.

Posebno priznanje za doprinos uručeno je Sektoru za poslove organizacije i poboljšanja kvaliteta koje je primila načelnica Sektora Maida Nuhić.U okviru vanjske ocjene izvršena je i ocjena ispunjenosti Certifikacijskih standarda za transplantacijsku medicine, a u sklopu akreditacije UKC Tuzla akreditirani su i zavodi, sektori i službe u okviru organizacionih jedinica.

Saradnja i partnerstva