Održana sjednica Upravnog odbora Agencije

Upravni odbor AKAZ-a dodijelo certifikacije i usvojio Standarde sigurnosti i kvaliteta za stomatološku djelatnost

AKAZ Logotip Kultura kvaliteta 05.10.20

Upravni odbor Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ), na svojoj je XX (dvadesetoj) redovnoj sjednici, održanoj 21.09.2020. godine, donio rješenje o  certifikaciji Poliklinike B-I-H Medicinski laboratorij Sarajevo a nakon prethodno provedene vanjske ocjene i sjednice Komisije za certifikaciju poliklinika. Naime ova dva pomenuta AKAZ-ova radna tijela svoje su poslove odradila u proteklom periodu i pozitivno se očitovala o stanju ispunjenosti odgovarajućih kriterija i standarda a čime se stječe ispunjnje uvjeta za certifikaciju – predloženo Upravnom odboru AKAZ-a.

Također, nakon provedene vanjske ocjene i verifikacije izvještaja vanjskih ocjenjivača, Komisija za certifikaciju apoteka predložila je dodjelu, a Upravni odbor potvrdio certifikaciju i izdao rješenja o certifikaciji za apoteke: PA ALTEA Travnik, PZU Apoteka „G-PHARM“, Apoteka MENTA, PZU Halilić, Apoteka „Tina“ Žepče, PZU Halilić Apoteka „Stari grad“ Maglaj, kao i PZU Ljekarna EUROFARM Bugojno  s obzirom na to da su u potpunosti ispunili zahtjeve i kriterije standarda sigurnosti za apoteke.

Napominjemo da je verifikacija ispunjenosti uslova prostora, opreme i kadra, odnosno generalno verifikacija i kontrola obavljanja apotekarske djelatnosti (u šta spada i ispunjenost standarda sigurnosti za apoteke na osnovu AKAZ-ovog certifikata kao dokaza) u nadležnosti je kantonalnih inspektorata i kantonalnih ministarstava zdravstva, te će AKAZ o neuspostavljanju sistema sigurnosti u apotekama redovno obavještavati resorna kantonalna ministarstvo zdravstva i nadležne inspektorate. Ova zakonska obaveza se odnosi na apoteke u javnom i privatnom vlasništvu, i u svim organizacionim oblicima.

Na istoj sjednici, pored redovnog tretiranja internih pitanja poslovanja agencije, Upravni odbor je razmatrao i usvojio novi set Standarda sigurnosti i kvaliteta za stomatološku djelatnost u Federaciji BiH.

Nove Standarde sigurnosti i kvaliteta za stomatološku djelatnost imožete preuzeti ovdje (LINK).

Saradnja i partnerstva