AKAZ na terenu:

Vanjska ocjena apoteka u Kiseljaku, Donjem Vakufu i Bugojnu

PZU Apoteka LIPA Donji Vakuf 27.04.21

Vanjska ocjena zdravstvenih ustanova - u vrijeme pandemije, posebno je važan aspekt rada Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) iako predstavlja zahtjevan zadatak, i modificirani pristup svih uključenih, u uvjetima posebne pažnje u vezi sigurnosnih mjera i personalnih kontakata.

Upravo u tim uvjetima, u petak, 23.04.2021. g., obavljena je vanjska ocjena PA „Mia“ u Kiseljaku u okviru akreditacijskog postupka a od strane g.-đe Mr.ph. Nadije Alijagić, AKAZ-ove vanjske ocjenjivačice.

Isto tako, u ponedjeljak, 26.04., i naša saradnica g.-đa Mr.ph. Anela Galić,  obavila je vanjsku ocjenu u PZU apoteke „Lipa lijek“ u centrali u Donjem Vakufu, i u ogranku u Bugojnom. Ova ocjena tiče se pak postupka certifikacije, a o njoj će, kao i prethodno pomenutoj biti sačinjen  Izvještaj koji će biti prosljeđen na odgovarajući način nadležnoj komisiji.

Upućujemo iskrene želje za uspješno ispunjenje odgovarajućih kriterija i standarda sigurnosti i kvaliteta svim obveznicima te se zahvaljujemo vanjskim ocjenjivačima na dosljednom poštivanju Corona/Covid19 načina obavljanja rada na terenu u postupku vanjskih ocjena.

Saradnja i partnerstva