AKAZ na terenu:

Vanjska ocjena Centra za mentalno zdravlje Doma zdravlja Odžak

Osoblje CMZ-a i vanjski ocjenjivač, tokom pregleda Ustanove 21.01.20

Koncem decembra mjeseca urađena je vanjska ocjena centra za mentalno zdravlje doma zdravlja Odžak. procjenu u svrhu akreditacije vršio je ovlašteni ocjenjivač Salih Slijepčević. Tokom vanjske ocjene ocjenjivač je predstavio zatečeno stanje, pohvalio samostalni rad cijelog tima CMZ-a u procesu pripreme procedura i samoocjene. Posebne pohvale na organizaciji su upućene dr.Anti Majiću ravnatelju i Ani Majić dms., Koordinatoru kvaliteta DZ-a Odžak.

Želimo osoblju CMZ DZ Odžak i pacijentima uspjeh u radu i potvrdu kvaliteta u vidu akreditacije. 

Saradnja i partnerstva