Vanjska ocjena klinika za hematologiju i onkologiju UKC Sarajevo

KCUS Koševo 16.11.22

Ovlašteni ocjenjivači za vanjski pregled Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ), obavili su prvu posjetu u Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu,  dana 18.10. i 19.10. 2022., godine u okviru postupka akreditacije  ove najveće zdravstvene ustanove u Bosni i Hercegovini.

Svrha posjete i pregleda dvije klinike: Klinike za hematologiju i Klinike za onkologiju, je certifikacija i akreditacija ovih odjela.

Proces implementacije programa uvođenja kvaliteta i sigurnosti zdravstvenih usluga trajao je duži period, budući da je osnovna namjera bila primjena standarda u svakodnevnoj kliničkoj praksi, kontinuirana edukacija osoblja i uspostavljanje nove organizacijske kulture.

Vanjsku ocjenu proveli su ovlašteni ocjenjivači Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH: Prim.dr Enes Šačić, Mr.sc. Adis Hrvačić i Dr Šeila Cilović Lagarija.

Naši vanjski ocjenjivači iskazali su visoko zadovoljstvo stanjem na Klinikama, kao i velikim brojem standardizirane  dokumentacije koja se primjenjuje u radu.

Želimo, ovom prilikom, da se zahvalimo domaćinu na omogućenim odličnim uslovima za rad kao i našim vanjskim ocjenjivačima i da svima poželimo uspješan rad do okončanja postupka.

Naredna planirana posjeta vanjskih ocjenjivača u vezi pregleda klinika koje su uključene u ovaj postupak biće naknadno dogovorena a do tada svima uključenim želimo konstruktivan i uspješan rad.

Saradnja i partnerstva