AKAZ na terenu:

Vanjska ocjena Poliklinike Bahceci IVF Centar - Bahceci Health Services BH

Osoblje Poliklinike 11.05.21

Uz poštivanje epidemijskih mjera predostrožnosti, koje se na poseban način primjenjuju u prilikama vanjske ocjene, dana 06.05.2021. vanjski ocjenjivači Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ), ovlašteni za realizaciju pregleda u 2021. godini: Dr.sc. Amer Ovčina i Mr.sci.dr Šeila Cilović-Lagarija, obavili su vanjsku ocjenu u postupku certifikacije privatne zdravstvene ustanove - u prostorijama Poliklinike Bahceci IVF Centar - Bahceci Health Services BH u Sarajevu.

I ovom prilikom, još jednom želimo podsjetiti da je AKAZ ovlaštena je upravna organizacija u Federaciji Bosne i Hercegovine koja sistemski provodi, između ostalog, i nadzor u vezi sigurnosti zdravstvenih usluga u javnim i privatnim zdravstvenim ustanovama a da se ovoj obavezi odzivaju ponajbolji i najsvjesniji voditelji i mendžment zdravstvenih ustanova među koje spada i upravo pregledana Poliklinika Bahceci IVF Centar.

U naradnom periodu očekujemo provedbu vanjskih ocjena u okviru postupaka certifikacije i akreditacije za još petnaestak – dvadeset poliklinika koje su se već prijavile za započinjanje postupka te potpisale sa AKAZ-om ugovore, i za koje u toku priprema odgovarajućeg radnog rasporeda i itinerara posjeta.

Također, kao što smo i ranije naglasili, izražavamo nadu i uvjerenje da će i ova vijest poslužiti kao dobar primjer - onima koji to još nisu učinili, da se prijave za postupak certifikacije odnosno akreditacije i tako, čim prije, ispune svoje zakonske obaveze.

Na koncu, čestitamo vodstvu i zaposlenicima Poliklinike Bahceci, na dosadašnjim postignućima, i zahvaljujemo se našim saradnicima – vanjskim ocjenjivačima, na dosljednom poštivanju mjera predostrožnosti i efikasno obavljenoj vanjskoj ocjeni.  

Po dostavljanju izvještaja vanjskih ocjenjivača AKAZ-ova Komisija za certifikaciju će pregledati izvještaje i uputiti Upravnom odboru Agencije na odobrenje certifikata. Budući da je PZU Bahceci na vrijeme obavila prijavu za vanjsku ocjenu, certifikat se može izdati sa rokom od četiri godine.

Saradnja i partnerstva