Vanjska ocjena PZU Lječilišta Aqua Bristol, Tuzla

Osoblje Lječilišta „Aqua Bristol“. 04.05.23

Ovlašteni tim vanjskih ocjenjivača Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) je 27. i 28. aprila 2023. godine, u svrhu provjere uspostavljenog sistema Sigurnosti i kvaliteta kao i (re)akreditacije obavio vanjsku ocjenu PZU Lječilišta „Aqua Bristol“ Tuzla.

Lječilište Aqua Bristol nudi usluge iz oblasti fizikalne medicine i balneologije, raspolažući sa visokokvalifikovanim osobljem, savremenom opremom i vrstom usluga zadovoljavajući sve evropske standarde. Inače, vanjska ocjena rađena je po Standardima sigurnosti i kvaliteta za bolnica, ver. 2020.

Saradnja i partnerstva