AKAZ na terenu:

Vanjska ocjena PZU Ljekarna/Apoteka VITA Kiseljak i PZU EUROFARM EDAL Tuzla

01.11.21

 

Saradnici Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ), obavili su  29. i 30.10. uspješne posjete vanjske ocjene u svrhu certifikacije, odnosno recertifikacije apoteka: PZU Ljekarna/Apoteka VITA Kiseljak i PZU EUROFARM EDAL Tuzla.

Vansjki ocjenjivači bili su: mr.ph Iva Naimkadić - vođa tima, te mr.ph. Melita Džihan i mr.ph. Begzada Jugo, kao članovi tima u Kiseljaku, i prim.dr.sc Vedina Čordalija, spec.MA, u Tuzli.  U smislu postupovnih radnji, biti će sačinjeni  Izvještaji koji će biti prosljeđeni na odgovarajući način nadležnoj komisiji.

Upućujemo iskrene želje za uspješno ispunjenje odgovarajućih kriterija i standarda sigurnosti i kvaliteta svim obveznicima te se zahvaljujemo vanjskim ocjenjivačima na dosljednom poštivanju Corona/Covid19 načina obavljanja rada na terenu u postupku vanjskih ocjena.

Saradnja i partnerstva