AKAZ na terenu:

Vanjska ocjena PZU „MGM Apoteke“ Kakanj

Osoblje PZU Apoteke MGM Kakanj 02.11.20

Ocjenjivački tim Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) obavio je 30. i 31.10.2020. godine vanjsku ocjenu centralnog objekta i svih pripadajućih ogranaka i depoa  PZU „MGM Apoteke“ Kakanj,  u svrhu certificiranja. Tim pod vodstvom mr.ph. Ive Naimkadić koji su činili još i mr.ph. Damira Sulejmanović Husejnović, mr.ph. Nadija Alijagić i mr.ph. Melita Džihan imao je zadatak da uz centralni objekat u Kaknju pregleda i ocijeni još apoteke i depoe u sastavu PZU „MGM Apoteke“ Kakanj na više lokaliteta u Zeničko-dobojskom kantonu.

Nakon obavljene vanjske ocjene izvještaj ocjenjivača se dostavlja Komisiji za certifikaciju apoteka koja daje preporuku Upravnom odboru radi donošenja konačne odluke o certifikaciji apoteke – zdravstvene ustanove.

Pribavljeno rješenje o certifikaciji će pregledana apoteka moći koristiti kao dokaz o uspostavljenom sistemu sigurnosnih standarda s ciljem zaštite pacijenta radi dokazivanja ispunjenosti uvjeta prostora, opreme i kadra za osnivanje i obavljanje zdravstvene djelatnosti u zdravstvenim ustanovama pred svojim kantonalnim ministarstvom zdravstva. Ista obaveza je za apoteke/ljekarne javnom i privatnom vlasništvu u svim organizacionim oblicima na snazi članom 41. stavom 2. tačkom 15. Pravilnika o bližim uvjetima prostora, opreme i kadra, kriterijima za osnivanje i obavljanje apotekarske/ljekarničke djelatnosti u svim organizacionim oblicima, kao i načinu i postupku njihove verifikacije.

AKAZ već neko vrijeme insistira i na implementaciji odredbe člana 17. Zakona o sistemu poboljšanja kvaliteta, sigurnosti i o akreditaciji u zdravstvu ("Službene novine Federacije BiH", 59/05, 52/11 i 6/17) koje se odnose na zavode zdravstvenog osiguranja koji bi trebali da utvrde načine finansiranja zdravstvenih ustanova, pod uvjetom da imaju status ugovorne zdravstvene ustanove u smislu propisa o zdravstvenoj zaštiti i propisa o zdravstvenom osiguranju, a zasnovano na kriterijima kvaliteta i sigurnosti zdravstvenih usluga u zdravstvenoj ustanovi, i obavezne certifikacije od strane AKAZ-a za uspostavljen sistem sigurnosti u zdravstvu s ciljem zaštite pacijenta.

Saradnja i partnerstva