Vanjska ocjena u četiri apoteke

05.05.23

U mjesecu aprilu. 2023. godine, saradnici Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ), obavili su uspješne vanjske ocjene apoteka:

  • Privatna apoteka “Mint-pharm “Tešanj”
  • Privatna apoteka Medisan Sarajevo
  • JU Gradska ljekarna-apoteka Busovača
  • Privatna apoteka Stup II

Vanjski ocjenjivači su bili: mr.ph. Halida Smajlagić, mr. ph. Iva Mayer, mr.ph. Jasmina Mušović i prim.dr.sc. Vedina Čordalija, spec., MA.

Vanjska ocjena je rađena prema Standardima sigurnosti i kvaliteta za apoteke, ver. 2017.

Saradnja i partnerstva