Vanjska ocjena u Domu zdravlja Bihać

17.11.23

Tim ovlaštenih vanjskih ocjenjivača Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ), 15.11.2023. godine, obavio je vanjsku ocjenu Doma zdravlja Bihać.

Vanjska ocjena rađena u svrhu reakreditacije.

Pregledan je jedan tim porodične/obiteljske medicine i Centar za mentalno zdravlje.

Koordinator kvaliteta bila je Adaleta Čehić.

Saradnja i partnerstva