AKAZ na terenu:

Vanjska ocjena u JZU Dom zdravlja Kalesija

27.11.19

Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) 22.11.2019., provela je postupak vanjske ocjene u pet timova porodične/obiteljske medicine JZU Dom zdravlja Kalesija.

Ovlašteni ocjenjivači Samira Srabović kao vođa tima, zatim Petra Klokić, Nadir Babahmetović, Senija Brčaninović i Gildžana Bečirović-Sejdinović, kao članovi ocjenjivačkog tima su imali zadatak utvrditi trenutno stanje ispunjenosti standarda kvaliteta kako bi se i ovi timovi, eventualno, pridružili listi akreditiranih jedinica.

Proces akreditacije timova porodične medicine u FBiH jedan je od najsveobuhvatnijih zajedničkih napora zdravstvenih radnika u dostizanju propisanih standarda kvaliteta koji se kontinuirano provodi diljem Federacije BiH.

Saradnja i partnerstva