Vanjska ocjena u KCUS

03.06.24

Dana 23 i 24.05.2024  vanjski ocjevači Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu FBiH, obavili su šestu posjetu u svrhu vanjskog pregleda sljedećih klinika Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu: Klinike za psihijatriju, Klinike za infektivne bolesti, Klinike za kožne i venerične bolesti, i Klinike za dječiju hirurgiju.

Vanjski Ocjenjivači  bili su dr.sci.med.prim.dr. Enes Šačić vođa tima, i članovi Mr.sc. Adis Hrvačić dipl.ing.med. i mr. Magbula Grabovica.

Saradnja i partnerstva