AKAZ na terenu:

Vanjska ocjena u PZU Apoteka „Medica“ Kakanj u svrhu certifikacije

Ocjenjivač sa osobljem apoteke 01.10.20

Ocjenjivački tim Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) obavio je 26.09.2020. godine vanjsku ocjenu centralnog objekta i pet podružnica PZU Apoteka „Medica“ Kakanj,  u svrhu certificiranja. Tim pod vodstvom mr.ph. Anele Galić koji su činili još i mr.ph. Damira Sulejmanović Husejnović i mr.ph. Melita Džihan imao je zadatak da uz centralni objekat  u Kaknju pregleda i ocijeni još apoteke u sastavu PZU Apoteka „Medica“ u Zenici, Busovači, Žepču i Sarajevu.

Nakon obavljenih vanjskih ocjena ocjenjivačice sastavljaju izvještaje na osnovu kojih, a u skladu sa procedurom, Komisija za certifikaciju apoteka daje preporuku Upravnom odboru koji donosi konačnu odluku o certifikaciji ustanove.

Saradnja i partnerstva