Vanjska ocjena u svrhu certifikacije PZU Poliklinike Agram

Ocjenjivači i osoblje Poliklinike AGRAM 17.05.23

Tim vanjskih ocjenjivača Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ), 15. i 16.05.2023. godine obavio je vanjsku ocjenu u svrhu certifikacije cijele PZU Poliklinike Agram u Sarajevu.

Vanjska ocjena je obavljena po Standardima sigurnosti i kvaliteta za poliklinika, a koordinatorica kvaliteta u ustanovi je dr.sc. Emina Smajić.

Poliklinika pruža medicinske usluge, pretrage i dijagnostičke postupke iz područja interne medicine, kardiologije, gastroenterologije i opće interne, radiologije, ginekologije, neurologije, laboratorijske dijagnostike, oftalmologije, urologije, dermatovenerologije i citologije.

Saradnja i partnerstva