AKAZ na terenu:

Vanjska ocjena zdravstvene ustanove Specijalna bolnica “Medical Institute Bayer” Tuzla.

22.11.22

Dana 21. i 22.11.2022. godine, imenovani tim vanjskih ocjenjivača Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji BiH (AKAZ) obavio je vanjsku ocjenu u svrhu re-akreditacije zdravstvene ustanove Specijalna bolnica “Medical Institute Bayer” Tuzla.

Prethodna akreditacija ove zdravstvene ustanove obavljena je 2018 godine i rađena je prema Akreditacijskim standardima za bolnice iz 2010. godine. Re-akreditacija se sada uradila prema Standardima sigurnosti i kvaliteta za bolnice, ver. 2020.

Specijalna bolnica “Medical Institute Bayer” Tuzla je dugi niz godina opredjeljena za unapređenje sigurnosti i kvaliteta u zdravstvenom sektoru te je jedna od uspješnijih specijaliziranih zdravstvenih ustanova u FBiH.

Saradnja i partnerstva