AKAZ na terenu:

Vanjska provjera sigurnosti u Zavodu za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine i u PZU Apoteci Alma

27.11.20

Ovlašteni ocjenjivači vanjske provjere sigurnosti i kvaliteta Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBIH (AKAZ) obavljaju danas u  Zavodu za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine  vanjsku provjeru uspostavljenog sistema sigurnosti u srhu certifikacije prema posebnim standardima za Zavod za transfuzijsku medicinu (ver. 2017.), čime Agencija privodi kraju program uključivanja specifičnih zdravstvenih ustanova zavodskog tipa u Federaciji BiH u sistem sigurnosti prema specijaliziranim standardima za ovaj oblik zdravstvene zaštite. U skladu sa prijavom za certifikaciju direktorice, Prim. dr Jasminke Kurilić, AKAZ je angažirao tim od dva vanjska ocjenjivača sa neophodnim ekspertizama za ovaj tip zdravstvene zaštite, dr.sc.med. Enesa Šačića, spec. epidemiolog i mr.sci.ecc. Aidu Kurtović, koji će vanjskim pregledom utvrditi nivo ispunjenosti kriterija i standarda sigurnosti Zavoda.

Danas se također obavlja i akreditacija centrale PZU Apoteke Alma iz Tuzle, gdje vanjsku ocjenu ispred AKAZ-a provodi ovlašteni ocjenjivač, mr.ph. Ernesa Škaljo. Ulaskom u proces akreditacije, direktorica Apoteke Alma dr.sci. Jasmina Lukić, mr.ph se opredjelila za dokazivanje dodatnog I zahtjevnijeg nivoa kvaliteta koji zasad u FBiH posjeduje samo nekolicina apoteka.

Izvještaji za obje ustanove će u toku mjeseca biti proslijeđeni na razmatranje AKAZ-ove Komisije za certifikaciju i akreditaciju, te u skladu sa procedurom, proslijeđeni na odobravanje certifikacije, odnosno akreditacije od strane Upravnog odbora.

Svim zdravstvenim radnicima i saradnicima uključenim u vanjsku ocjenu u obje zdravstvene ustanove želimo uspješan rad, pozitivnu atmosferu i produktivno okruženje.

Saradnja i partnerstva