AKAZ na terenu:

Vanjski pregled u dvije ordinacije porodične medicine

18.10.21

Dana 08.10.2021. godine je Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) uspješno okončala vanjski pregled u dvije ordinacije porodične medicine, i to:„dr Djedović“ i „dr Jahić“.

Vanjski ocjenjivač je bio dipl.pravnik Ibrahim Kurtić, koji je dugogodišnji AKAZ-ov ovlašteni ocjenjivač kvaliteta. Vanjska ocjena je sprovedena u svrhu certifikacije timova porodične medicine.

Podsjećanja radi certifikacija je zakonski obavezna uspostava sistema sigurnosti u svim ustanovama koje pružaju zdravstvene usluge.

Certifikacijski standardi se mogu naći na AKAZ-ovoj web-stranici www.akaz.ba kao i formulari za samoocjenu.

Pozivano sve ustanove koje nisu ispunile svoju zakonsku obavezu da se jave Agenciji radi sklapanja ugovora i početka procesa uspostave sistema sigurnosti.

Saradnja i partnerstva