Vanjsku ocjena u svrhu certifikacije Poliklinike SaNaSa

05.05.23

Tim vanjskih ocjenjivača Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ), 24. i 25. 04.2023. godine, obavio je vanjsku ocjenu u svrhu certifikacije Poliklinike SaNaSa. Ova poliklinika je opremljena je po evropskim standardima, može se pohvaliti vrhunskom opremom za liječenje i dijagnostiku i stručnim ljekarskim kadrom, što svakako predstavlja pravu kombinaciju za uspjeh.

Vanjska ocjena je obavljena prema Standardima sigurnosti i kvaliteta za poliklinike, a na tri lokacije navedene ustanove: Grbavici, Vogošći i Ilidži.

Saradnja i partnerstva